Lipinskienė, Diana, and Laurynas Siudikas. “DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment That Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights”. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice 14, no. 1 (December 21, 2018): 101-109. Accessed June 3, 2020. https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/61.