LipinskienėD., and SiudikasL. “DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment That Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights”. Taikomieji Tyrimai Studijose Ir Praktikoje - Applied Research in Studies and Practice, Vol. 14, no. 1, Dec. 2018, pp. 101-9, https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/61.