[1]
LipinskienėD. and SiudikasL., “DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment that Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights”, ARSP, vol. 14, no. 1, pp. 101-109, Dec. 2018.