LipinskienėD. and SiudikasL. (2018) “DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment that Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights”, Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice, 14(1), pp. 101-109. Available at: https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/61 (Accessed: 3June2020).