Lipinskienė, Diana, and Laurynas Siudikas. 2018. “DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment That Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights”. Taikomieji Tyrimai Studijose Ir Praktikoje - Applied Research in Studies and Practice 14 (1), 101-9. https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/61.