Micevičienė, Diana, and Arūnas Tautkus. 2020. “MODELING OF TRUCK LOADING”. Taikomieji Tyrimai Studijose Ir Praktikoje - Applied Research in Studies and Practice 16 (1):73-76. https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/116.