LipinskienėD.; SiudikasL. DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment that Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice, v. 14, n. 1, p. 101-109, 21 Dec. 2018.