RimkuvienėA.; KlokmanienėD.; KlokmanienėL. ATTITUDE OF FAMILIES IN DIFFICULTY TO SOCIAL SERVICES. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice, v. 16, n. 1, p. 66-72, 22 Dec. 2020.