MicevičienėD.; TautkusA. MODELING OF TRUCK LOADING. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice, v. 16, n. 1, p. 73-76, 22 Dec. 2020.