ButkuvienėA.; MikeliūnienėE. PARENTAL DECISION-MAKING ON CHILDREN’S VACCINATION. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice, v. 16, n. 1, p. 58-65, 22 Dec. 2020.