Beržinskienė-JuozainienėD.; SusnienėD.; SargūnasG. ALTERNATIVES TO INTEGRATING SUSTAINABILITY INTO HIGHER EDUCATION CURRICULA. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice, v. 16, n. 1, p. 13-20, 22 Dec. 2020.