LipinskienėD., & SiudikasL. (2018). DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment that Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights. Taikomieji Tyrimai Studijose Ir Praktikoje - Applied Research in Studies and Practice, 14(1), 101-109. Retrieved from https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/61