Beržinskienė-Juozainienė, D., Susnienė, D., & Sargūnas, G. (2020). ALTERNATIVES TO INTEGRATING SUSTAINABILITY INTO HIGHER EDUCATION CURRICULA. Taikomieji Tyrimai Studijose Ir Praktikoje - Applied Research in Studies and Practice, 16(1), 13–20. Retrieved from https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/111