Beržinskienė-JuozainienėD., SusnienėD., & SargūnasG. (2020). ALTERNATIVES TO INTEGRATING SUSTAINABILITY INTO HIGHER EDUCATION CURRICULA. Taikomieji Tyrimai Studijose Ir Praktikoje - Applied Research in Studies and Practice, 16(1), 13-20. Retrieved from https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/111