(1)
LipinskienėD.; SiudikasL. DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment That Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights. ARSP 2018, 14, 101-109.