[1]
LipinskienėD. and SiudikasL. 2018. DARBUOTOJŲ VERSLUMĄ ĮGALINANTI APLINKA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Environment that Empowers Employee Entrepreneurship: Theoretical Insights. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice. 14, 1 (Dec. 2018), 101-109.