[1]
ŠULCAITĖ , D. and VARNAGIRYTĖ-KABAŠINSKIENĖ, I. 2021. ATTRACTIVENESS OF VYTAUTAS MAGNUS BOTANICAL GARDEN FROM THE YOUTH PERSPECTIVE. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice. 17, 1 (Dec. 2021), 135–139.