[1]
MicevičienėD. and TautkusA. 2020. MODELING OF TRUCK LOADING. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice. 16, 1 (Dec. 2020), 73-76.