[1]
Butkuvienė, A. and Mikeliūnienė, E. 2020. PARENTAL DECISION-MAKING ON CHILDREN’S VACCINATION. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice. 16, 1 (Dec. 2020), 58–65.