[1]
ButkuvienėA. and MikeliūnienėE. 2020. PARENTAL DECISION-MAKING ON CHILDREN’S VACCINATION. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice. 16, 1 (Dec. 2020), 58-65.