[1]
Beržinskienė-Juozainienė, D., Susnienė, D. and Sargūnas, G. 2020. ALTERNATIVES TO INTEGRATING SUSTAINABILITY INTO HIGHER EDUCATION CURRICULA. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje - Applied research in studies and practice. 16, 1 (Dec. 2020), 13–20.